Friskare inomhusmiljöer med UVC ljus
av typen Far UVC ljus teknik

Eliminerar upp till 99,9% av alla bakterier och virus i luft och på ytor.

Sjukhusanställda

UVC armatur installeras i valfritt utrymme direkt på vägg eller tak

UVCSAFE_bild.png

Smittfria ytor och luft

för en friskare vardag.

Smitta sker oftast via fuktiga ytor liksom luftburna droppar, så kallade aerosoler, som uppstår vid nysningar och hostningar.

 

Ljus i det ultravioletta spektrumet (UVC) är dödligt för både bakterier och virus och används som effektiv desinfektion inom sjukvården.

Med en enkel installation får ni tillgång till samma teknologi och precision som man haft inom vården under många år. 

 

Vår aktiva desinfektion skapar trygga och säkra miljöer för dig och dina medarbetare.

Ny och patenterad UVC-ljusteknologi har nu kommit till Sverige som gör att dessa hälsofrämjande fördelar nu kan användas i alla miljöer där människor samtidigt befinner sig. UVCSafe's unika lösning eliminerar effektivt alla former av bakterier och virus (inkl Covid-19) i luft och på ytor. UVC-ljus har sedan 60-talet använts flitigt för att reducera bakterier och virus i sjukhusmiljöer och flygplatser på grund av dess enorma effektivitet.

SKOLOR

Visste du att det är 6,78x högre risk att bli smittad av bakterier eller virus på förskolan än hemma? (1) 

Arbetsplats

MATBUTIKER

UVC-ljustekniken förbättrar hållbarheten på frukt & grönt. Dessutom minskar den smittorisken för både kunder och personal.

Boka ett 15min samtal

Ta reda på hur er organisation kan ligga steget före.

Beprövad UVC-teknik.

Nu i skolor, butiker & arbetsplatser

Förskoleklass

KONTOR

Kontorsmiljöer har många gemensamma ytor där smitta ofta överförs, exempelvis vid kaffemaskinen, toaletter och entréer.

Man Shopping for Groceries_edited.jpg

Kraven på smittfria miljöer har blivit allt högre och för många har bakterie- och virussjukdomar fått en annan innebörd efter pandemin.

 

Sjukskrivningar och VAB är kostsamt, ineffektivt och påverkar många parter.

 

Begränsa spridningen och säkerställ en bättre miljö för era medarbetare och kunder. 

Eliminerar virus

Det specifika UVC ljuset vi använder oss utav eliminerar 99,9% av alla bakterier och virus, som Covid-19 , influensa etc.

Vetenskapligt bevisad

Ljus i det ultravioletta spektrumet (UV) är effektivt för att döda både bakterier och virus. Det används bland annat till desinficering inom sjukvården där höga krav ställs.

För alla utrymmen

Vår produktserie inom Far UVC är speciellt framtagen för offentliga miljöer där många människor vistas som butiker, arbetsplatser och skolor.

Minska smitta och sjukfrånvaro

Minimerar spridningen av sjukdomar och virus. Öka effektiviteten på arbetsplatsen genom minskad sjukskrivning.

"Fantastisk lösning som spar på vår hälsa och minskar sjukfrånvaron"

Simona Wedin,

Fagr

"In general, Far UVC could and should be used in schools "

Edward Nardell (MD), Harvard Professor of Medicine

"Kontinuerlig ventilation och aktiv desinfektion i klassrummen är viktig"

Manuela Kirschenmann,

Skolchef

"Widely installed far-UVC could maybe prevent the next pandemic or the next yearly influenza epidemic.”

David Brenner,

Columbia university

Lärare med elever

Skapa en tryggare inomhusmiljö

UVCSafe erbjuder tekniska lösningar som gör det lättare att hålla sig frisk i sina arbetsmiljöer, skolor och samhällsviktiga funktioner. 

 

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa er med en skräddarsydd lösning? Kontakta oss nu för att säkra er leverans omgående.

Några Kunder

xlnt
fagr logga.webp
logo.png
THEAGENCIES-LOGO2018-1_edited.png