UVCSafe
Ljuset som skyddar oss

Vi utnyttjar det ultravioletta ljusets fantastiska förmåga att säkra en smittfri miljö där människor träffas.

UVCSafe är i framkant med att leverera desinficerande belysning med långvågigt UV-C-ljus i lokaler där bakterier och virus annars kan få fäste.

Vi är alla sårbara

Världen har nyligen blivit brutalt påmind om hur bräcklig vår civilisation kan vara vid till exempel ett större virusangrepp.

Bekämpa virus och bakterier där de sprids

Vår unika lösning med ultraviolett ljus underlättar på ett revolutionerande sätt hur vi kan undvika smittämnen i det dagliga livet.  
Platser där folk samlas ska var trygga och smittfria!

Var säker – känn dig trygg

UV222, en produkt framtagen av våra UV-C-experter på UVC Safe, är ett genombrott i kampen mot virus och bakterier. Vi vill skapa en trygg och sund miljö på platser där många vistas.

Våra produkter

UV222™

UVC Safe's standardmodell hjälper dig att skydda kontor, vårdenheter och andra lokaler från bakterier och sjukdomar.

Fordon

Specialanpassade UVC Safes-lampor dedikerade till interiören i ambulanser och hissar.

Downlight

UV-desinfektion - nu kamouflerad i en neutral takspot.

 

 

Pendant

Desinfektion möjliggörs med en elegant design som enkelt kan integreras i vilket utrymme som helst.

.

Industriell

Dess IP66-klassning erbjuder skydd där maximal hållbarhet krävs.

 

 

 

Bås

Designad för att desinficera personal i skyddskläder precis vid ingången till renrum och känsliga områden.

Beprövad effekt
– Ny teknik

Ultraviolett ljus har använts i över ett sekel för att desinficera viktiga miljöer genom att ta bort bakterier och virus. Traditionella tryckkvicksilverlampor är stora, skrymmande instrument som oftast bara används för desinfektionsändamål i laboratorier och på platser där det inte finns några människor.

Vetenskapen har varit känd sedan omkring 1946 – väl beprövad och säker – men den har aldrig riktigt kommit igång för vanlig användning. Med tillkomsten av antibiotikaresistenta patogener och störande pandemier som rullar över samhället har det funnits ett snabbt ökande intresse för att använda Far UV-C-ljus för att döda bakterier och virus.

Inaktivering &
desinficering

UVC Safes unika tekniska lösning – långvågigt UV-ljus med exakt fokuserad 222 mm våglängd – garanterar säker och effektiv inaktivering av praktiskt taget alla smittämnen vi hittar i luften och på ytor omkring oss.
Ljuset absorberas på alla slags ytor och material, förstör smittämnenas DNA och förhindrar därmed vidare spridning. Hela lokaler blir desinficerade, även rum fulla med folk.

Hur fungerar det?

UVMedicos Chief Medical Advisor, Christian Kanstrup Holm förklarar hur UV222-lamporna förhindrar smittspridning

Utforska tekniken bakom
hur vi skapar en säkrare morgondag