UV222 säkerställer en smittfri arbetsmiljö

Att upprätthålla en hälsosam arbetsmiljö

Kontinuerlig desinfektion utan avbrott

Att hålla anställda trygga, glada och friska är nyckeln till maximal tillväxt i alla företag. Arbetsgivare kan bidra till att förebygga och bromsa spridningen av smittsamma sjukdomar genom att upprätthålla en hälsosam arbetsmiljö. Arbetsplatsen är tyvärr en idealisk miljö för spridning av infektioner. Möten med medarbetare i trånga utrymmen, sammankomster i cafeterian och snabba pratstunder i korridorerna är viktiga delar av varje medarbetares arbetsrutin, men medför också risk för smittspridning.
Vanliga virus kan rubba vardagen i de flesta företag. Bara de årliga influensaepidemierna påverkar upp till 15 % av befolkningen, med symptom som varar 2-7 dagar. Sjukfrånvaro bland anställda innebär lägre produktivitet och i förlängningen ekonomisk förlust för företaget.

Far UV-C-ljus har visat sig desinficera ytor och luft på några minuter. Det är därför våra UV222-lampor (som avger ljus vid 222 nm) ger en sanering som enkelt kan implementeras i alla typer av företag, oberoende av var personal rör sig i byggnaden. Flera vetenskapliga artiklar har visat bakteriedödande effekt och goda säkerhetsegenskaper hos 222 nm-ljus, vilket validerar fördelarna med vår teknik. Våra Far UV-C-lampor har ett patenterat optiskt filter integrerat, som blockerar potentiellt skadliga våglängder – ett genombrott för desinfektion av till exempel personalutrymmen.

Kontakta oss och lär er mer om hur vi kan skydda er verksamhet

Kontinuerlig desinfektion utan avbrott

Förutom att våra produkter är mycket effektiva för att eliminera smittämnen, är de synnerligen lämpliga för kontinuerlig desinfektion av luft och ytor i närvaro av människor. Hittills har konventionella lågtryckskvicksilverlampor varit den vanligaste UV-lösningen för desinfektion av utrymmen, men dessa måste installeras i övre rumsventilationssystem för att undvika mänsklig exponering, då deras våglängd skadar hudceller. Inte heller minskar traditionella kemiska rengöringsmetoder risken för infektion under arbetstid, eftersom desinfektionen normalt görs efteråt.  UV222-lampor , däremot, kan installeras i trånga kontor och utrymmen utan att störa företagets dagliga verksamhet.

Våra UV222-lampor är den nya generationens desinfektionssystem, med UV-ljus som effektivt dödar smittkällor som virus och bakterier utan att avbryta personalens arbetsflöde och prestanda. UV222-varianterna UV222 Downlight and UV222 Pendant har utvecklats för att tillgodose de behov som uppstår i olika typer av verksamheter.

Kontakta oss och lär er mer om hur vi kan skydda er verksamhet.

Miljövänlig desinfektion är enkel

Traditionella kemiska rengöringsprodukter lämnar en del oönskade rester som är skadliga för miljön. Desinfektion med UV-ljus innebär däremot ingen skadlig inverkan alls på omgivningen, vilket gör det till ett giftfritt komplement i kampen mot virus och bakterier.

Det är enkelt att minska användningen av kemikalier med UV222 – installationen görs snabbt av utbildad personal och konfigurationen anpassas till varje enskilt fall.

Våra Far UV-C-lampor levereras med precisa inställningar för maximalt bakteriedödande verkan under lågdoserad och ofarlig strålning. Ljuset säkerställer med andra ord en noggrann desinfektion med minsta möjliga arbetsinsats.

Hotell, kaféer och restauranger

Besöksnäringen har påverkats kraftigt av covid-19-pandemin. Sektorn återhämtar sig långsamt, men det finns ett påtagligt hot om nya utbrott eller spridning av andra virus, som olika typer av influensa. De vanligaste åtgärderna mot smittspridning har varit munskydd och rekommendationer för säkerhetsavstånd. Att genomföra detta fullt ut är en nästintill omöjlig utmaning, särskilt i restaurangmiljö, där många gäster trängs på begränsade utrymmen.

Det finns dock alltid möjlighet till förbättringar, och det ikoniska Café Dan Turèll, i hjärtat av Köpenhamn, är ett gott exempel på detta. Här används vår teknik för att ytterligare skydda personal och gäster från smittspridning.

Hår & Skönhetssalonger

Salonger alla slag kan bidra till spridning av virus- svamp- och bakterieinfektioner. Närheten mellan kunder och personal, i kombination med otillräcklig ventilation, är gynnsam för snabb spridning av mikrober. Flera frisörsalonger har installerat UV-teknik för att förhindra smitta och öka kundernas trygghet. Park Hair Salon, i Horsens, är Danmarks första salong med UV-C-lösning inomhus..