UV222 – håller skolorna öppna och eleverna friska

Skolor

Barn och unga vuxna blev särskilt drabbade under pandemin, eftersom över 90% av världens skolor helt eller delvis stängdes. Många organisationer har pekat på en hög risk för ojämlikhet mellan generationer och menar att det finns ett stort behov av lösningar för att förhindra detta i framtiden.

Far UV-C framstår alltmer som den bästa framväxande tekniken när det gäller att bekämpa smittspridning i befolkade utrymmen.
UV222 Downlight kan ge ett betydande skydd mot luftburna smittämnen i högtrafikerade klassrum, kontor och korridorer.

Kontakta oss och lär er mer om hur vi kan skydda er verksamhet