top of page

Nysningar är en del av vardagen och verkar ganska oförargliga. Men om man tittar lite mer ingående på dem så framträder en helt annan bild. Det är mindre av en oförarglig kuriositet och mer av en virus- och bakteriefontän, levererad rakt ut i omgivningen med en fart på ett par sekundmeter.


James Gathany - CDC Public Health Image library ID 11162

När någon nyser slungas det ut ca 40 000 droppar, som var och en utgör en behändig liten oas för mikrober. Dessa kan överleva i 2-3 dagar på ytor av material som plast och stål. Så om du arbetar på ett kontor och en kollega nyser i närheten innebär det att 40 000 fällor gillrats och bara väntar på att du ska röra vid ett tangentbord, dörrhandtag eller en bordsskiva. Visst kan man beställa extra städning, men hur ofta? Varje gång någon hostat eller nyst?


UV-ljus kan effektivt ta död på virus och bakterier i både luften och på ytor. Det är ett billigt, hållbart sätt att skapa friskare inomhusmiljöer.

Redan det är nog för att man ska handsprita sig till händer som påminner om inlagd sill, men det är tyvärr inte nog för att skydda sig heller. Av de 40 000 dropparna är många små nog att hålla sig svävande i luften. De kommer att spridas över en ansenlig del av kontoret genom luftströmmar från ventilation och de anställdas rörelser. Det är också erkänt svårt att arbeta utan syre, så vad göra? Munskydd kanske? Det förbättrar dina chanser marginellt, men många virus är 1000 gånger mindre än mellanrummet mellan fibrerna i munskyddet. En och annan otäcking lär slinka igenom.


Innan du börjar fundera på att enbart arbeta hemifrån fram till pensionen vill jag tipsa dig om att det finns en bättre lösning. UV-ljus kan effektivt ta död på virus och bakterier i både luften och på ytor. Det är ett billigt, hållbart sätt att skapa friskare miljöer i arbetslivet och en hälsosammare kvalitet på luften vi delar med varandra. Så hugg tag i den som ansvarar för just din arbetsmiljö och se till att de kontaktar oss på UVCSafe, så skapar vi en tryggare arbetsplats tillsammans.


9 visningar0 kommentarer

När man jobbar med UVC-ljus är det inte sällan man får frågor kring hur pass effektivt det är och vilka patogener det hjälper emot, eftersom många tycker att det låter för bra för att vara sant när vi presenterar det.
Här följer därför en kort summering av det nuvarande kunskapsläget för UVC-ljus vid våglängden 222 nanometer.


Under de senaste 100 åren har över 100 olika studier gjorts på den relevanta delen av spektrat. Det är studier som gjorts både i laboratoriemiljö och i olika typer av utrymmen såsom sjukhus, väntrum och fordon. Likaledes har det gjorts studier på virus och bakterier i isolation och på virus och bakterier på människor. De resultat som framgår av studierna är överväldigande positiva både avseende effektivitet och säkerhet.


För att ge ett konkret exempel: Fyra års kontinuerlig exponering med UV-lampor från UVCSafe motsvarar 10 minuter i solen.

Studierna har visat att den effektivaste modellen av lampa är den som används av UVCSafe, en så kallad KrCl-excimer, som har kraftig effekt på alla typer av mikrober utan att orsaka skada mänskliga celler, när ljuset filtreras genom ett optiskt filter. Effektiviteten styrs av hur mycket UVC-ljus mikroberna utsätts för.


Med de gränsvärden som gäller idag för UVC-ljus kan man förvänta sig runt 90% reduktion av patogener i ett utrymme där UVCSafe finns installerat. För virus som är särskilt känsliga för UV-ljus, som exempelvis Covid19 är siffrorna högre ändå. ~3 mJ/cm2/timme skulle resultera i ~90 % viral inaktivering på ~8 minuter, 95 %på ~11 minuter, 99% på ~16 minuter och 99,9% inaktivering på ~25 minuter.


Det finns en uppsjö av bakterier och virus som i dagsläget studerats och där UVC222 visat sig effektivt, här är ett axplock av de mest intressanta: Covid19, influensa, Klebsiella pneumonia, stafylokocker, clostridium och E.coli.


Det är också väl värt att understryka att detta även gäller de bakterier som blivit resistenta mot penicillin, vilket är ett växande problem inom sjukvården. Likaledes tros UVC222 vara verksamt mot alla typer av luftburna mikrober och dessa förväntas inte kunna bli resistenta mot UV-ljus på samma sätt som mot kemikalier.


Alla studier som gjort på UVC222 har visat att det är ofarligt även vid långvarig exponering som vida överstiger de gränsvärden som är internationell standard. Dessa gränsvärden är också framtagna enligt devisen “bäst att vara på den säkra sidan”. För att ge ett konkret exempel: Fyra års kontinuerlig exponering med UV-lampor från UVCSafe motsvarar 10 minuter i solen.

6 visningar0 kommentarer

Corona-fallen ökar runt om i Europa igen och det är troligt att vi får se en ny våg nu under hösten.


Arbetsplatser; en typisk miljö där smittspridning sker och orsakar sjukdomar samt sjukfrånvaro.

"Även om vi inte är där vi var för ett år sedan, är det tydligt att covid-19-pandemin fortfarande inte är över", sa WHO:s Europachef, Hans Kluge, och ECDC:s (European Centre for Disease Control) direktör, Andrea Ammon, i ett gemensamt uttalande .


https://www.euronews.com/2022/10/13/health-coronavirus-europeSverige som har en relativt hög vaccinationsgrad kan det ändå befaras att seniorer och andra riskgrupper återigen kommer att drabbas hårt i vinter eftersom säsongsinfluensan även den väntas bli svår.

..den första och enda UV-lampan som eliminerar patogener i miljöer där människor samtidigt kan vistas.

Vi på UVCSafe är övertygade om att det är viktigt att vi på bred front börjar använda det absolut mest effektiva verktyg vi har mot coronavirus, nämligen UVC-ljus i spektrat 222 nanometer. Det inaktiverar virusets RNA och bryter dessutom ner spikproteinerna, som är patogena i sig. Den tekniska innovationen kan användas helt oberoende av vilken typ av inomhusmiljö eller verksamhet det rör sig om. Vi har den första och enda UV-lampan som eliminerar patogener i miljöer där människor samtidigt kan vistas.


Låt oss hjälpa er att skydda er långt bättre än vad munskydd och handsprit förmår. Kontakta oss så berättar vi mer. Och framförallt, var försiktiga med er själva och varandra.


14 visningar0 kommentarer
1
2
bottom of page