Hur effektivt är UVC222 ljusteknologin?

January 17, 2023
Dela inlägg

När man jobbar med UVC-ljus är det inte sällan man får frågor kring hur pass effektivt det är och vilka patogener det hjälper emot, eftersom många tycker att det låter för bra för att vara sant när vi presenterar det.Här följer därför en kort summering av det nuvarande kunskapsläget för UVC-ljus vid våglängden 222 nanometer.

Under de senaste 100 åren har över 100 olika studier gjorts på den relevanta delen av spektrat. Det är studier som gjorts både i laboratoriemiljö och i olika typer av utrymmen såsom sjukhus, väntrum och fordon. Likaledes har det gjorts studier på virus och bakterier i isolation och på virus och bakterier på människor. De resultat som framgår av studierna är överväldigande positiva både avseende effektivitet och säkerhet.

För att ge ett konkret exempel: Fyra års kontinuerlig exponering med UV-lampor från UVCSafe motsvarar 10 minuter i solen.

Studierna har visat att den effektivaste modellen av lampa är den som används av UVCSafe, en så kallad KrCl-excimer, som har kraftig effekt på alla typer av mikrober utan att orsaka skada mänskliga celler, när ljuset filtreras genom ett optiskt filter. Effektiviteten styrs av hur mycket UVC-ljus mikroberna utsätts för.

Med de gränsvärden som gäller idag för UVC-ljus kan man förvänta sig runt 90% reduktion av patogener i ett utrymme där UVCSafe finns installerat. För virus som är särskilt känsliga för UV-ljus, som exempelvis Covid19 är siffrorna högre ändå. ~3 mJ/cm2/timme skulle resultera i ~90 % viral inaktivering på ~8 minuter, 95 %på ~11 minuter, 99% på ~16 minuter och 99,9% inaktivering på ~25 minuter.

Det finns en uppsjö av bakterier och virus som i dagsläget studerats och där UVC222 visat sig effektivt, här är ett axplock av de mest intressanta: Covid19, influensa, Klebsiella pneumonia, stafylokocker, clostridium och E.coli.

Det är också väl värt att understryka att detta även gäller de bakterier som blivit resistenta mot penicillin, vilket är ett växande problem inom sjukvården. Likaledes tros UVC222 vara verksamt mot alla typer av luftburna mikrober och dessa förväntas inte kunna bli resistenta mot UV-ljus på samma sätt som mot kemikalier.

Alla studier som gjort på UVC222 har visat att det är ofarligt även vid långvarig exponering som vida överstiger de gränsvärden som är internationell standard. Dessa gränsvärden är också framtagna enligt devisen “bäst att vara på den säkra sidan”. För att ge ett konkret exempel: Fyra års kontinuerlig exponering med UV-lampor från UVCSafe motsvarar 10 minuter i solen.

Dela inlägg