Tekniken bakom UV222™

Efter mer än ett sekel kommer äntligen nästa steg i utvecklingen av UV-C-ljus för desinfektion.

Årtionden av desinfektion med UV-ljus

UV-ljus har använts i över ett sekel för att desinficera miljöer genom inaktivering av virus och bakterier. Tyvärr är de flesta UV-strålar skadliga för mänsklig vävnad, vilket betyder att man inte har kunnat vistas i rummet där UV-ljuset varit på.

Dessutom är de traditionella desinfektionslamporna, sk excimer-lampor, klumpiga och skrymmande instrument, endast lämpade för laboratorier.

UV222. har nu ändrat på den verkligheten.

Inga skadliga sekundära utsläpp

UVC Safe’s Far UV-C lampor innehåller gasen kryptonklorid. Gasen släpper igenom UV-C-ljus på 222nm när den möter elektrisk laddning. När lampan tänds aktiveras UV-C-ljuset automatiskt.

En Far UV-C-lampa utan filter skulle släppa igenom ljus i en smal sektor på max 222nm, men också ge sekundär strålning på 235 nm och 250 nm. Dessa extra våglängder kallas sidoutsläpp och är skadliga för oss. Det unika patenterade säkerhetsfiltret i UV222 blockerar effektivt de oönskade strålarna.

Säkerhetsfiltret från UV Medico släpper endast igenom UV-ljus kring 222 nm, samtidigt som det blockerar all oönskad strålning. Det fungerar på liknande sätt som solglasögon med UV-skydd. Tekniken gör UV222 utomordentligt säker.

UV Medicos CTO, Nicolas Volet, förklarar varför UV222 är den nya generationens desinfektionssystem.

Skadligt för smittämnen, säker för människor

UV-C-ljus med 222 nm är högeffektivt mot virus som SARS-CoV-2 eftersom det består av proteiner med högsta absorbtionsvärde kring 220-230 nm.

Detta innebär att virus vid våglängd 222 nm snabbt absorberar ljuset, samtidigt som ljusvågorna omvandlas till värme som inaktiverar viruset.

Viruset har inte längre kapacitet att smitta. Det långvågiga UV-C-ljuset utgör däremot ingen fara för människor som utsätts för det, eftersom översta hudlagret, liksom ögats yta, täcks av döda celler, till största delen bestående av proteiner.

Dessa proteiner absorberar UV-C-ljuset med 222 nm och förhindrar vågorna att skada den underliggande, levande vävnaden.

Tekniken för en säkrare och hälsosammare framtid

Den revolutionerande tekniken samlas i en liten, kompakt, så gott som underhållsfri Far UV-C lampa med en livslängd på över 17 500 timmar. Om lampan används i intervaller ökar livslång ängden, och den kan då användas i många år..

Far UV-C ljus är med andra ord, en helt ny generation av desinfektionssystem för allmänna ytor. Resultatet är effektivt, säkert och förhållandevis billigt – effekten är jämförbar med 35 luftbyten i timmen.