Efterlevnad

UV222™ fungerar i enlighet med alla relevanta svenska, europeiska och globala riktlinjer för artificiell optisk strålning.

Läs mer om alla relevanta globala riktlinjer nedan

Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/25/EG

EU-direktiv om minimikrav för hälsa och säkerhet när det gäller exponering för artificiell optisk strålning.

American Conference of Governmental Industrial Hygienists

UV222™ arbetar inom exponeringsgränsen som rekommenderas av American Conference of Governmental Industrial Hygienists.

International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection

UV222™ arbetar inom exponeringsgränsen som rekommenderas av den ideella organisationen International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection.

ISO 9001 & CE declaration of conformity

Se vår leverantörs ISO 9001 och CE declaration of conformity.