UV222– Den första ofarliga UV-C-lampan

Vi introducerar den första ofarliga Far UV-C-lampan.

Inaktivering av upp till 99,9 % av virus, inklusive SARS-CoV-2 och andra smittämnen – och detta på bara några minuter, utan att skada ögon eller hud på människor i rummet. Vår kombination av Far UV-C-ljus och patenterat säkerhetsfilter är ett genombrott för desinfektion av miljöer där människor vistas.

UV222™ avger en typ av UV-C-ljus som, när det appliceras i rätt doser och i kombination med den patenterade filtertekniken CARE222, är ofarligt för människor.

Inga skadliga doser

UV222 avger Far UV-C-ljus vid en våglängd av 222 nanometer (nm) i ofarliga doser, doser som överensstämmer helt med lokala, europeiska och globala riktlinjer.

Oskadligt för huden

Många oberoende forskningsprojekt har visat att Far UV-C-ljus vid 222 nm, när det avges i rätt doser, kan inaktivera smittämnen utan att tränga igenom det yttre hudlagret eller det yttre tårskiktet i ögat.

Kvalificerad installation

UV222 monteras och installeras i din anläggning av en UVC Safes-certifierad installatör. UVC Safes Far UV-C lampan är då programmerad att endast avge icke-skadliga doser (och det finns ingen risk att oavsiktligen konfigurera om lampan för skadliga doser UV-ljus.)