Banbrytande teknologi från UV Medico skapar den säkraste Far UV-C-lampan på marknaden.

Slutet på farliga våglängder

Far UV-C-ljus med en våglängd på 222 nanometer är ett nästan perfekt verktyg för desinfektion men tills nyligen kvarstod dock ett betydande säkerhetsproblem.

Den desinficerande potentialen hos Far UV-C-ljus har varit erkänd i åratal, men forskare och företag inom steriliseringsindustrin har fortsatt att kämpa med ett särskilt säkerhetsproblem: även när en Far UV-C-lampa är designad för att avge Far UV-C-ljus på endast 222 nanometer (nm), är naturen hos UV-C-ljus att lampan oundvikligen kommer att avge små mängder sekundära emissioner även i andra våglängder.

Dessa sekundära emissioner i andra våglängder än 222 nm kan potentiellt vara skadliga för mänsklig vävnad och ögon.

Men med den patenterade säkerhetsfilterteknologin kan vi nu eliminera det säkerhetsproblemet, vilket gör UV222™ till ett stort genombrott på marknaden.

Hur filtret fungerar

Dess unika säkerhetsfilterteknologi, Care222® från Ushio Inc., gör UV222™ säkrare än någon annan desinfektionslampa på marknaden.

Säkerhetsfiltertekniken i lampan från UV Medico är ett tunt filter som bara släpper igenom ljus på runt 222 nm och blockerar all annan oönskad strålning.

Det fungerar ungefär på samma sätt som solglasögon med UV-skydd, blockerar UV-strålningen från att passera igenom och komma in i miljön, helt eliminerar farliga längre våglängder och gör ljuset från lampan säkert.

Första icke-skadliga Far UV-C-ljuset

Far UV-C-lampan UV222™ från UV Medico är den första ofarliga UV-lampan

UV222 avger en typ av UV-C-ljus som, när det appliceras i rätt doser och i kombination med den patenterade säkerhetsfilterteknologin, är ofarligt för människor.

▸ Ingen penetration av mänsklig hud
Flera oberoende forskningsprojekt har visat att Far UV-C-ljus vid 222 nm, när det sänds ut i rätt doser, kan inaktivera patogener samtidigt som det förblir oförmöget att penetrera det yttre lagret av däggdjurshud eller det yttre tårskiktet i ögat.

▸ Inga skadliga doser
UV222 avger Far UV-C-ljus vid en våglängd på 222 nm i ofarliga doser. Lampan är i full överensstämmelse med svenska, europeiska och globala strålskyddsriktlinjer.

UV222 är därför en nyckelkomponent för att förhindra att infektionssjukdomar påverkar individer, organisationer och företag och stör samhället som helhet.

Allt detta uppnås med:
Ingen risk för skada på mänsklig vävnad.     
Ingen risk för skada på mänskliga ögon.     
Ingen risk för farliga våglängder tack vare den patenterade säkerhetsfiltertekniken (Care222).     
Ingen risk för skadliga Far UV-C höga doser – lampan styrs av UV Medicos intelligenta mjukvara och konfigureras av en certifierad installatör.

Redo för framtidens desinfektion?

Skapa säkra och hälsosamma miljöer med UV222™  

Kontakta oss för mer information!

Waiting rooms

Aerosolised pathogens, such as coronavirus and influenza, are released through breathing. Hospital waiting rooms are populated environments where it is challenging to comply with safe social distances. Infection controls rely thus on the use of protective equipment and personal hygiene, both dependent on human behaviour. Far UV-C light has been identified as an efficient method to decrease the microbiological burden in closed spaces*, and it is suitable to operate in the presence of people.

UV222 lamps are installed at Aarhus University Hospital, in the waiting room of the Lung department to protect patients with respiratory diseases.

Virologists from Aarhus University measured significantly lower levels of bacteria when the lamps were switched on.

Contact us to learn more about how we can help protect your business.

Patient rooms

Strict cleaning procedures are implemented in hospital rooms to prevent the transmissions, not only among patients, but also among medical personnel. In particular, for COVID-19 patients the risk of infection is critical.

The Danish hospital Kolding Sygehus has taken a step forward and has installed UV222 lamps in the COVID-19 ward*. The aim of the project is to protect medical staff working with COVID-19 patients. The lamps have been installed in the entire COVID ward of the hospital, from patients’ rooms to the staff’s shared workstations and break rooms.

Operating rooms

Far UV-C light can optimise environmental hygiene, including operating rooms. It will not replace manual cleaning and disinfection with chemicals, but it has a place in health care settings. The effect of this radiation has been studied in an operating room resulting in decreased pathogens that could potentially cause infection*.

Dental care

Dental clinics could benefit from UV222 lamps to prevent transmission of viruses and bacteria. Be-sides potential cross-contamination through surfaces, a close distance between doctor and patient is unavoidable in dental care, being thus an especially vulnerable environment with high risk of infection*.

Contact us to learn more about how we can help protect your business.

Environmental cleaning is key to increase safety

Many factors are involved in the cleaning process of healthcare settings and the pandemic has raised more concerns about the efficacy of current disinfection approaches, unveiling a need for optimization. Nowadays, a lot of efforts are invested to improve hospital staff compliance with environmental cleaning behaviour. Passive disinfection, such as Far UV-C light, can help reach higher disinfection levels without adding any extra work to the process. Far UV-C disinfection can be seamlessly integrated with the environmental cleaning program of any hospital.