Smittskydd anpassad för vården

Extra skydd för sårbara miljöer.

Hälso- och sjukvården är en central pelare för samhällets välbefinnande och har högsta prioritet för patientsäkerheten.

Förorenad luft och ytor är en reservoar för överföring av patogener, därför är en kontinuerlig desinfektion av denna miljö avgörande för att minska riskerna att bli smittad.

Det är därför sjukhus och kliniker strävar efter att upprätthålla rigida hygienrutiner. För utsatta patienter och kritisk personal är våra UV-armaturer en ovärderlig extra skyddsbarriär.

"Sjukvårdspersonal med kontinuerlig patientkontakt, är i riskzonen varje dag."

Kontinuerlig desinfektion. Inga kemikalier.

Våra Far UV-C-lampor är designade för säker och effektiv desinfektion av luft och ytor i lokaler med personal och patienter närvarande, och tekniken backas upp av ett flertal vetenskapliga studier. Som referens har vi samlat en del av forskningen i ämnet här på vår hemsida, samt en sida som förklarar säkerhetsaspekter med våra lampor.

Kontakta oss för att höra mer om att ha våra lampor på dina anläggningar.

Skydd av vårdpersonal

Sjukvårdspersonal och då särskilt de i kontakt med smittade är i riskzonen varje dag. Pandemin har på ett tydligt och grymt sätt avslöjat sårbarheten i vårt sjukvårdssystem och speciellt hur hårt de riktiga krigare, den medicinska personalen, kan drabbas. Och därmed patienterna i nästa steg.

Att arbeta i första linjen med patienter innebär risker för personalen att drabbas av den aktuella sjukdomen. Lyckligtvis finns det bra rutiner för att hålla infektioner bland personalen till ett minimum, och våra Far UV-C-lampor i vår produktserie kan komplettera nuvarande standarder för att ytterligare minska riskerna för infektion. Med sofistikerade algoritmer och säkerhetsfunktioner säkerställer våra Far UV-C-lampor att exponeringen hålls under reglerade nivåer, samtidigt som de effektivt inaktiverar patogenens DNA. Den största fördelen med att använda Far UV-C-ljus för sanitet är naturligtvis möjligheten till kontinuerlig desinfektion dygnet runt i närvaro av människor. Dessutom är den miljövänlig eftersom den inte använder kemikalier, vilket håller hygiennivåer hög och infektionsrisken låg.

Desinfektion av inomhusmiljön är nyckeln till att öka säkerheten

För utsatta patienter och kritisk personal är UV222-lampor en ovärderlig extra skyddsbarriär.

Många faktorer är inblandade i rengöringsprocessen av vårdmiljöer och pandemin har väckt fler farhågor om effektiviteten hos nuvarande desinfektionsmetoder, vilket visar på ett behov av optimering. Ofta satsas det mycket på att förbättra sjukvårdspersonalens efterlevnad av städrutiner. Far UV-C-ljus, kan hjälpa till att nå högre desinfektionsnivåer utan att lägga till något extra arbete i processen. Far UV-C desinfektion kan sömlöst integreras med städ- och desinfektionsrutiner på alla sjukhus och vårdinrättningar – och därmed öka säkerheten för patienter och personal.

Kontakta oss för att höra mer om att ha våra lampor på din vårdinrättning.